menu
play button banner background

Thông tin chung

Những quy trình trong doanh nghiệp sẽ chỉ có hiệu quả trong một thời gian nhất định. Sự biến đổi không ngừng từ cả trong và ngoài doanh nghiệp luôn đòi hỏi sự cải tiến quy trình phù hợp với thời cuộc. Doanh nghiệp luôn muốn tăng năng suất công việc tối đa nhưng đã thực sự nhận biết được vấn đề cần cải tiến? Khóa học giúp các nhà lãnh đạo học cách nhận biết những vấn đề trong quy trình hiện tại, biết cách lập kế hoạch cải tiến để thiết kế ra những quy trình mới hiệu quả và áp dụng vào doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu nguồn lực mà vẫn đảm bảo gia tăng năng suất.

Bạn sẽ học được

Tổng quan kiến thức về quy trình doanh nghiệp
Các quy trình cần cải tiến và lên kế hoạch cải tiến quy trình
Vấn đề trong quy trình hiện tại
Phương pháp tạo ra quy trình mới để giải quyết vấn đề nội tại
Giải pháp áp dụng quy trình mới vào doanh nghiệp
Bí quyết liên tục cải tiến quy trình

Chi Tiết
150 phút
10 bài báo học liệu
3 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Để không bị đối thủ Giantech vượt mặt trong cuộc đua công nghệ vào năm 2200, giám đốc điều hành Alex của công ty Capsule cần tìm ra bí kíp để Cải tiến quy trình. Bạn chính là nhà khoa học tập sự của công ty Capsule, nhiệm vụ của bạn là sử dụng Cỗ Máy Thời Gian, quay trở về quá khứ để thu thập các cuộn giấy trong cuốn bí kíp Cải tiến quy trình được cất giấu bởi Vladimir Lenin, Thomas Edison, Steve Jobs, Albert Einstein và Alfred Nobel. Liệu hành trình trở về quá khứ có diễn ra suôn sẻ? Hãy cùng khám phá khoá học “Cải tiến quy trình doanh nghiệp” với Gamelearn nhé!

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo
Topic 2 | Bạn biết gì về cải tiến quy trình trong doanh nghiệp
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Quy trình doanh nghiệp là gì
2.3
Tư duy quy trình
2.4
Quy trình BPI
2.5
Tổng kết
2.6
Minigame
Topic 3 | Giai đoạn 1 - Lên kế hoạch cải tiến quy trình
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Phát hiện dấu hiệu sai sót
3.3
Lựa chọn quy trình cải tiến
3.4
Xác định phạm vi, mục tiêu và mốc thời gian
3.5
Thiết lập đội cải tiến quy trình
3.6
Tổng kết
3.7
Minigame
Topic 4 | Quy trình giải thích công việc
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
7 bước giải thích công việc
4.3
Mô tả nội dung công việc
4.4
Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện
4.5
Xác định các nguồn lực hỗ trợ có sẵn
4.6
Xác định thẩm quyền ra quyết định
4.7
Xác định sự đào tạo cần thiết
4.8
Thống nhất các yếu tố để theo dõi và phản hồi
4.9
Ghi lại các ý chính
4.10
Tổng kết
4.11
Mini game
Topic 5 | Giám sát và hỗ trợ công việc
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Giám sát công việc
5.3
Hỗ trợ công việc
5.4
Xử lý trao quyền ngược
5.5
Đánh giá hiệu quả trao quyền  
5.6
Góc chuyên gia
5.7
Tổng kết
5.8
Minigame