menu

Mô hình học tập cộng đồng
Gamelearn

Cùng học chủ động,
điều phối giản đơn


CHIẾN ĐẤU VỚI TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP NHÀM CHÁN

Trên hành trình làm việc với hơn 100 doanh nghiệp để tư vấn giải pháp đào tạo trực tuyến, Amber tìm mọi cách để chiến đấu với:


Quái vật nhàm chán


>50% người học bỏ cuộc giữa chừng với các lý do:
- Không áp dụng được kiến thức vào công việc
- Không có sự tương tác với bạn bè, giảng viên

Quái vật mông lung


Bộ phận đào tạo đã nỗ lực hết mình, nhưng tỉ lệ học viên tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo không như kỳ vọng.

VŨ KHÍ CHIẾN ĐẤU CỦA CHÚNG TÔI

Bắt kịp với sự phát triển của công nghệ và ứng dụng kết quả nghiên cứu về học động học tập của con người,
Amber đã xây dựng Gamelearn - mô hình học tập cộng đồng là sự tổng hợp của các hình thức:

Học tập cá nhân

Học với các bài giảng trực tuyến giàu tính tương tác được cung cấp bởi Gamelearn

Học khi làm việc

Cơ chế học tập theo dự án và giải quyết quyết vấn đề thực tế

Học tập xã hội

Học cùng đồng nghiệp thông qua các hoạt động dự án, chia sẻ và trao đổi kiến thức

Gamification

Các cơ chế trao thưởng, cạnh tranh thúc đẩy sự tương tác và hứng khởi học tập. Còn gì tuyệt vời hơn cảm giác muốn quay lại để tiếp tục học!

Đào tạo theo lộ trình

Không chỉ cung cấp khóa học, Amber còn tư vấn lộ trình người học và lộ trình điều phối, theo sát cùng doanh nghiệp phát huy hiệu quả mỗi khóa.

Thư viện tài liệu và bộ công cụ

Thư viện tài liệu từ Amber cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực tế, công cụ (bảng biểu hỗ trợ) giúp người học ứng dụng thực tiễn và trực tiếp vào công việc. Bộ công cụ đào tạo Gamelearn giúp người điều phối giảm thiểu các công việc hỗ trợ đào tạo nặng nề.

Feel like I was being transformed into a character in an exciting game with great story telling


Do Bich Thuy

HR Director of FPT

Amber's training programs are both academic and very practical which are two most important elements in training to me


Phan Van Son

HRD Academy Director

With 20 years of experience in personnel training, I see Amber's products are very professional and outstanding from others


Nguyen Thi Ngoc Dung

Yusen Logistic's Deputy Director of Human Resources

I am sure to share with our business partners about Amber's products


Hoang Oanh Tuyet

BRG Real Estate Control Manager

Amber's online courses have helped improve and upgrade our employees' performance and professionalise our organization model


Le Hong Quang

Quang Anh Real Estate Company CEO

Tighter coordination among departments and our employees' management skills have been improved significantly


Le Long Giang

CEO Helio Power

Course list

Amber offers the learning experience whereby knowledge has been transformed into stories. During the journey, the learners are equipped with essential information which has been appraised by training specialists.

Customers

Let's have a look at our Ecourse companions who have been with Ber on our journey to renew the experience of human development.


Are you ready to step into a world of fun learning and training?

Ping Ber now! Ber's solutions are ready for your training needs!

Get advice