Play Video

Excel Skills – Advanced

90 phút

Thông tin chung

Đa số sinh viên ngày nay không dành nhiều thời gian cho các môn học Excel vì cho rằng Excel không áp dụng được nhiều cho công việc thường ngày. Đến khi đi làm, các bạn nhận ra việc không thông thạo Excel khiến cho công việc mất nhiều thời gian hơn để xử lý. Vì vậy, khóa học Kỹ năng Excel cơ bản và nâng cao sẽ giúp các bạn từng bước thành thạo được cách sử dụng Excel và ứng dụng vào công việc.

Bạn sẽ học được

Cách xử lý công việc với số liệu trong Excel

Cách vận dụng hiệu quả các hàm tính vào công việc

Cách tạo dữ liệu bảng tính và phân tích công việc

Cách quản lý dữ liệu và tạo báo cáo

Cách sắp xếp và lọc dữ liệu hiệu quả

Nâng cao kỹ năng Excel và thực hiện thao tác thành thạo

Nội dung bài học

 1. Mô hình dữ liệu để quản lý dữ liệu, làm báo cáo tự động với Excel (Phần 1)
 2. Mô hình dữ liệu để quản lý dữ liệu, làm báo cáo tự động với Excel (Phần 2)
 3. Câu hỏi nhanh
 1. Nhập dữ liệu thủ công trên Excel (phần 1)
 2. Nhập dữ liệu thủ công trên Excel (phần 2)
 3. Nhập dữ liệu sử dụng Form nhập dữ liệu Data Form
 4. Nhập dữ liệu tự động trong Excel (phần 1)
 5. Nhập dữ liệu tự động trong Excel (phần 2)
 6. Nhập dữ liệu có điều kiện với Data Validation (Phần 1)
 7. Nhập dữ liệu có điều kiện với Data Validation (Phần 2)
 8. Nhập dữ liệu có điều kiện với Data Validation (Phần 3)
 9. Nhập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu bên ngoài
 10. Làm sạch dữ liệu trên Excel
 11. Câu hỏi nhanh
 12. Bài tập thực hành
 1. Tổng quan về công thức trong Excel/Các thành phần của công thức Excel
 2. Cách nhập hàm Excel và sử dụng hàm lồng nhau trong công thức
 3. Các loại tham chiếu sử dụng trong công thức (Phần 1)
 4. Các loại tham chiếu sử dụng trong công thức (Phần 2)
 5. Các loại tham chiếu sử dụng trong công thức (Phần 3)
 6. Sử dụng tính năng đặt tên Define Name và quản lý tên Name Manager
 7. Công thức mảng (Phần 1)
 8. Công thức mảng (Phần 2) – Các ví dụ sử dụng công thức mảng trong Excel
 9. Một số thủ thuật với công thức trong Excel
 10. Câu hỏi nhanh
 11. Bài tập thực hành
 1. Các hàm xử lý chuỗi nâng cao
 2. Các hàm tổng hợp dữ liệu nâng cao
 3. Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao (Phần 1)
 4. Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao (Phần 2)
 5. Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao (Phần 3)
 6. Các hàm xác định thứ tự
 7. Câu hỏi nhanh
 8. Bài tập thực hành (Phần 1)
 9. Bài tập thực hành (Phần 2)
 1. Sắp xếp dữ liệu với Custom Sort
 2. Lọc dữ liệu với Auto Filter
 3. Lọc dữ liệu nâng cao với Advance Filter
 4. Câu hỏi nhanh
 1. Các dạng biểu đồ thường dụng và trường hợp áp dụng
 2. Cách vẽ biểu đồ thể hiện nhiều chỉ tiêu dữ liệu
 3. Nguyên tắc tùy biến biểu đồ nhấn mạnh thông tin cần truyền đạt
 4. Tùy biến biểu đồ nâng cao áp dụng trong báo cáo Dashboard
 5. Câu hỏi nhanh
 1. Những tính năng Pivot Table nâng cao (Phần 1)
 2. Những tính năng Pivot Table nâng cao (Phần 2)
 3. Những tính năng Pivot Table nâng cao (Phần 3)
 4. Tạo bộ lọc dạng Slicer và Timeline
 5. Câu hỏi nhanh
 1. Định dạng có điều kiện cơ bản và tính năng quản lý các Rule định dạng có điều kiện
 2. Một số kiểu định dạng có điều kiện nâng cao
 3. Câu hỏi nhanh
 1. Các lưu ý cần biết khi xây dựng báo cáo Dashboard
 1. Bảo mật trang tính, bảng tính, ô dữ liệu

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses