Play Video

Powerpoint Design Thinking

90 phút

Thông tin chung

Bạn thường xuyên phải sử dụng PowerPoint trong công việc nhưng chưa biết cách trình bày slide chuyên nghiệp và hấp dẫn? Hãy khám phá các thử thách trong khóa tư duy thiết kế để nâng tầm nội dung bài thuyết trình bằng một số nguyên tắc cơ bản. Sau mỗi thử thách, bạn sẽ trang bị cho mình tư duy thiết kế Powerpoint và có thể áp dụng ngay vào bài thuyết trình tiếp theo của mình.

Bạn sẽ học được

Cách sử dụng sơ đồ tư duy để lên bố cục bài thuyết trình

Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế Powerpoint

Cách sử dụng thành thạo các công cụ trong phần mềm Powerpoint

Tâm lý và thói quen đọc của người nghe trong thiết kế Slide

Nội dung bài học

 1.  Giới thiệu về phần mềm PowerPoint và ý nghĩa, mục tiêu của 1 bài thuyết trình trên slide
 1. Phân tích insight – Brainstorming – Xây dựng kịch bản
 2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ Mindmap để lên bố cục bài thuyết trình (Phần 1)
 3. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ Mindmap để lên bố cục bài thuyết trình (Phần 2)
 4. Câu hỏi nhanh
 1. Nguyên tắc thiết kế ứng dụng layout trong PowerPoint (Phần 1)
 2. Nguyên tắc thiết kế ứng dụng layout trong PowerPoint (Phần 2)
 3. Các thao tác cơ bản sử dụng phần mềm PowerPoint
 4. Câu hỏi nhanh
 5. Bài tập lớn
 1. Lý thuyết khoa học về màu sắc
 2. Ý nghĩa của màu sắc
 3. Sáu cách kết hợp màu sắc sáng tạo (Phần 1)
 4. Sáu cách kết hợp màu sắc sáng tạo (Phần 2)
 5. Câu hỏi nhanh
 6. Bài tập lớn
 7. Bài tập thực hành: đề bài
 8. Chữa bài tập thực hành
 1. Nguyên tắc thiết kế giúp tăng tính hiệu quả thị giác
 2. Bố cục là gì
 3. Các loại bố cục và cách áp dụng bố cục trong thực tế
 4. Câu hỏi nhanh
 5. Bài tập thực hành: đề bài
 6. Chữa bài tập thực hành
 1. Tổng quan về Photoshop
 2. Thao tác cơ bản với Layer
 3. Các công cụ vùng chọn trong Photoshop
 4. Công cụ Levels, Curves
 5. Bài tập thực hành: đề bài và chữa bài tập
 1. Hiệu ứng chuyển động trong PowerPoint
 2. Tư duy cảm nhận âm thanh, ý nghĩa và các nguồn nhạc nền
 1. Tips trình bày slide thuyết trình
 2. Tips thực hành slide thuyết trình
 3. Bài tập lớn
 1. Bài thực hành bước 1,2,3,4
 2. Bài tập thực hành bước 5 (phần 1)
 3. Bài tập thực hành bước 5 (phần 2)

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses