menu
play button banner background

Thông tin chung

Dù là nhân viên hay quản lý, mỗi người đều có tài sản vô giá như nhau là thời gian. Sử dụng thời gian hiệu quả sẽ giúp mỗi người đạt được mục tiêu cá nhân nói riêng và góp phần hoàn thành mục tiêu lớn của doanh nghiệp nói chung. Bởi vậy, chất lượng nhân sự của doanh nghiệp chỉ tốt khi Kĩ năng quản lý thời gian được đầu tư đúng nghĩa bởi đây là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và khả năng học hỏi các Kĩ năng khác. Khóa học phân tích chuyên sâu cách sử dụng thời gian, giúp người học xác định được mục tiêu ưu tiên để phát huy tối đa khả năng của bản thân cũng như quản lý sự tập trung và thúc đẩy năng lượng trong công việc. Văn hóa quản lý thời gian được xây dựng sẽ là nền tảng để hình thành những thói quen mới bổ ích hơn.

Bạn sẽ học được

Các khái niệm cơ bản về thời gian và cách quản lí thời gian
Cách sử dụng thời gian
Tư duy xây dựng lịch trình mới
Phương pháp duy trì năng suất
Bí quyết quản lí thời gian đội nhóm

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Là một doanh nhân trẻ cần kêu gọi vốn đầu tư, bạn tham gia chương trình Shark Time. Để chinh phục các Shark, bạn cần vượt qua những câu hỏi hóc búa đến từ 5 Shark. Mỗi Shark sẽ đặt câu hỏi về một mảng kiến thức trong quản lý thời gian. Vượt qua những thách thức này, bạn sẽ vinh dự đạt được giải thưởng cao nhất từ chương trình.

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo
Topic 2 | Khái quát về quản lý thời gian
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Thế nào là quản lý thời gian?
2.3
Phong cách và kỹ năng quản lý thời gian
2.4
Tổng kết
2.5
Minigame
Topic 3 | Phân tích cách sử dụng thời gian
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Xác định mục tiêu ưu tiên
3.3
Tạo nhật ký hoạt động
3.4
Nhận thức để cải thiện lịch trình
3.5
Tổng kết
3.6
Minigame
Topic 4 | Xây dựng lịch trình mới
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Phát triển lịch trình phù hợp
4.3
Tạo một to-do list hiệu quả
4.4
Kiểm tra lại lịch trình hoạt động
4.5
Tổng kết
4.6
Minigame
Topic 5 | Duy trì năng suất của bạn
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Kiểm soát thời gian lãng phí
5.3
Quản lý sự tập trung
5.4
Quản lý nguồn năng lượng
5.5
Cân bằng giữa công việc và cuộc sống
5.6
Hình thành thói quen mới
5.7
Chia sẻ kinh nghiệm
5.8
Tổng kết
5.9
Minigame
Topic 6 | Quản lý thời gian theo đội nhóm
6.1
Giới thiệu bài học
6.2
Làm việc với cấp trên
6.3
Hỗ trợ nhân viên quản lý thời gian
6.4
Xây dựng văn hóa quản lý thời gian
6.5
Chia sẻ kinh nghiệm
6.6
Tổng kết
6.7
Minigame