menu
play button banner background

Thông tin chung

Từ những thương vụ thành công với khách hàng ở bên ngoài doanh nghiệp hay những kết nối giữa các bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp đều cần đến sự thuyết phục. Được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu, sự thuyết phục đòi hỏi nỗ lực không ngừng trong việc rèn luyện liên tục mà qua đó sẽ đem đến những thành công vượt xa mong đợi cho doanh nghiệp. Khóa học “Sức mạnh của nghệ thuật thuyết phục” bật mí những bí quyết giúp người học gây dựng được sự tín nhiệm cũng như chính phục tư duy và cảm xúc của những đối tượng tưởng như khó thuyết phục nhất. Để vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp cá nhân nói riêng và thành tựu doanh nghiệp nói chung, nhà lãnh đạo và nhân viên hãy làm chủ nghệ thuật thuyết phục để kích hoạt những tiềm năng tươi sáng.

Bạn sẽ học được

Tổng quan về thuyết phục là gì
Xây dựng sự tín nhiệm và thấu hiểu đối tượng
Chinh phục tư duy
Chinh phục trái tim

Chi Tiết
Vượt qua sự phản bác
Phương thức kích hoạt sức thuyết phục bên trong bạn
90 phút
Đối tượng: Cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo
Topic 2 | Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Thuyết phục là gì?
2.3
Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết phục
2.4
Các yếu tố xây dựng sự thuyết phục
2.5
Thuyết phục đạo đức và thuyết phục phi đạo đức
2.6
Tổng kết và thực hành
Topic 3 | Xây dựng sự tín nhiệm
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Thế nào là sự tín nhiệm?
3.3
Làm thế nào để xây dựng sự tin tưởng?
3.4
Thiết lập chuyên môn của bạn
3.5
Tổng kết và thực hành
Topic 4 | Thấu hiểu đối tượng
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Xác định các đối tượng chính
4.3
Phương thức giao tiếp của người nghe
4.4
Thái độ khi tiếp nhận thông tin
4.5
Phong cách đưa ra quyết định
4.6
Tổng kết và thực hành
Topic 5 | Chinh phục tư duy
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Cấu trúc hoàn hảo
5.3
Những dẫn chứng thuyết phục
5.4
Tìm kiếm những lợi ích thiết thực
5.5
Từ ngữ chuẩn
5.6
Kỹ năng đặt câu hỏi
5.7
Tổng kết và thực hành
Topic 6 | Chinh phục trái tim
6.1
Giới thiệu bài học
6.2
Mô tả sống động
6.3
Lắng nghe chủ động
6.4
Tổng kết và thực hành
Topic 7 | Vượt qua phản bác
7.1
Giới thiệu bài học
7.2
Hiểu người phản bác
7.3
Tính nhất quán bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
7.4
Công nhận lập luận của đối phương
Topic 8 | Kích hoạt sự thuyết phục
8.1
Giới thiệu bài học
8.2
Tám hành động thuyết phục nhanh
8.3
Tổng kết và thực hành