Chơi Video

Thông tin chung

Là một nhà khảo cổ học, mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của bạn là tìm được thành phố lãng quên Aran. Để hoàn thành mục tiêu này, bạn sẽ dẫn dắt đoàn thám hiểm đi qua những địa điểm kỳ bí ở Trung Đông và thu thập bốn món bảo vật. Vượt qua các thử thách, bạn không chỉ là người đầu tiên bước chân vào thành phố huyền thoại mà còn lĩnh hội cho mình những kiến thức quý giá để chinh phục mọi mục tiêu.

Bạn sẽ học được

Những lý do phải đặt mục tiêu

Ghi nhớ các cách thiết lập mục tiêu

Phương pháp giúp hoàn thành mục tiêu

Nhìn nhận lại quá trình và đánh giá mục tiêu

Nội dung bài học

 1. Giới thiệu chung
 2. Thiết lập mục tiêu là gì và tầm quan trọng của thiết lập mục tiêu
 3. Các loại mục tiêu
 4. Điều chỉnh mục tiêu
 5. Tổng kết và Thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Quy trình thiết lập mục tiêu
 3. Đặc điểm mục tiêu hiệu quả
 4. Các mục tiêu phát triển
 5. Tổng kết và Thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Bắt đầu từ mục tiêu nhỏ và cụ thể
 3. Chuyển mục tiêu thành các nhiệm vụ
 4. Vượt qua thử thách
 5. Tránh các sai lầm phổ biến
 6. Duy trì động lực và nâng cao tiêu chuẩn
 7. Tổng kết và Thực hành
 8.  
 1. Giới thiệu chung
 2. Giám sát tiến trình chinh phục mục tiêu
 3. Đánh giá lại mục tiêu
 4. Xác định ảnh hưởng của mục tiêu
 5. Ghi nhớ bài học
 6. Duy trì thành tựu bài học
 7. Tổng kết và Thực hành
 1. Bài kiểm tra cuối khoá

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses