menu
play button banner background

Thông tin chung

Các doanh nghiệp luôn muốn nhân viên của mình làm việc hết công suất nhưng lại chưa tìm ra biện pháp đo lường hữu ích. Vậy, giải pháp nào là thiết thực cho doanh nghiệp để biết được hiệu quả làm việc của nhân viên có đáp ứng yêu cầu đề ra? Bằng cách hoàn thành khóa học, nhà quản trị sẽ có thể xây dựng được hệ thống quản trị hệ suất cho nhân viên của mình cũng như tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và giảm thiểu rủi ro khi quản lý hiệu suất.

Bạn sẽ học được

Các khái niệm về đo lường hiệu suất
Hệ thống đo lường phù hợp
Chiến lược đo lường hiệu suất
Mục tiêu đo lường và truyền cảm hứng tới nhân viên
Phương pháp đánh giá và nâng cao hiệu suất
Cách thức vận hành và quản lý đo lường hiệu suất

Chi Tiết
150 phút
12 bài báo học liệu
6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Trong bối cảnh Hy Lạp cổ đại, bạn sẽ hóa thân thành người hùng Odyssey để chống trả quân Troy, cùng quân thần dựng nên ngựa gỗ như một vũ khí ngụy trang để đột nhập vào thành. Để lên kế hoạch, bạn phải đến gặp nhà hiền triết, thần rừng, nữ thần Hoàng Kim, ngôi làng người lùn, thần biển và vượt qua những thử thách để có được nguyên liệu xây nên ngựa gỗ. Mỗi thử thách là một mảng kiến thức về quản lý dự án cần lĩnh hội.

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo 
Topic 2 | Thế nào là bài toán đo lường hiệu suất?
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Đo lường hiệu suất là gì?
2.3
Hệ thống đo lường cân bằng
2.4
Dữ liệu thực hiện công việc
2.5
Hệ thống đo lường hiệu suất
2.6
Tổng kết
2.7
Minigame
Topic 3 | Nền tảng của đo lường hiệu suất
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Ba thành phần đo lường hiệu suất
3.3
KPI – Chỉ số đo lường hiệu quả công việc
3.4
Cách xây dựng KPI
3.5
Tổng kết
3.6
Minigame
Topic 4 | Xác định thành phần đo lường
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Xác định mục tiêu
4.3
CSF – Yếu tố thành công quan trọng
4.4
Xác định KPI
4.5
Tổng kết
4.6
Minigame
Topic 5 | Đặt mục tiêu hiệu suất
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Đặt mục tiêu KPI
5.3
Sử dụng phép đối sánh
5.4
Thiết lập đường cơ sở
5.5
Xác định phạm vi mục tiêu
5.6
Tổng kết
5.7
Minigame
Topic 6 | Thu thập và phân tích dữ liệu
6.1
Giới thiệu bài học
6.2
Thu thập dữ liệu
6.3
Báo cáo dữ liệu
6.4
Phân tích dữ liệu
6.5
Góc nhìn chuyên gia
6.6
Quản lý hiệu suất
6.7
Tổng kết
6.8
Minigame
Topic 7 | Quản lý hiệu suất
7.1
Giới thiệu bài học
7.2
Quản lý hiệu suất trong thực tiễn
7.3
Sai lầm phổ biến
7.4
Góc nhìn chuyên gia
7.5
Tổng kết
7.6
Minigame