menu
play button banner background

Thông tin chung

Dự án là đứa con tinh thần của một doanh nghiệp, chứa đựng những tâm huyết và kỳ vọng. Việc quản lý dự án luôn mang đầy thách thức, đặc biệt là với các dự án lớn. Vậy nên, việc tăng cường Kĩ năng, nghiệp vụ của người quản lý dự án là yêu cầu mang tính cấp thiết quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Khóa “Dự án trong tầm tay” đưa ra cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quan trọng. Nhờ đó, nhà quản lý sẽ biết cách lên phương án dự phòng cho những phát sinh có thể xảy ra và có góc nhìn tổng quan, đầy đủ về tầm quan trọng của quản lý dự án.

Bạn sẽ học được

Khả năng thiết lập phạm vi dự án
Cách thức xây dựng lịch trình và ngân sách dự án
Quy trình thành lập đội dự án
Phương thức quản lý rủi ro khi thực hiện dự án
Bí quyết giám sát tiến độ và các vấn đề phát sinh

Chi Tiết
150 phút
12 bài báo học liệu
6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Trong bối cảnh Hy Lạp cổ đại, bạn sẽ hóa thân thành người hùng Odyssey để chống trả quân Troy, cùng quân thần dựng nên ngựa gỗ như một vũ khí ngụy trang để đột nhập vào thành. Để lên kế hoạch, bạn phải đến gặp nhà hiền triết, thần rừng, nữ thần Hoàng Kim, ngôi làng người lùn, thần biển và vượt qua những thử thách để có được nguyên liệu xây nên ngựa gỗ. Mỗi thử thách là một mảng kiến thức về quản lý dự án cần lĩnh hội.

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo 
Topic 2 | Quản lý dự án và những điều cần biết
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Quản lý dự án là gì?
2.3
Một số lưu ý ban đầu khi quản lý dự án
2.4
Tổng kết
2.5
Minigame
Topic 3 | "Thiết lập phạm vi dự án
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Xác định vấn đề, mục tiêu
3.3
Xác định các bên liên quan
3.4
Ước tính nguồn lực dự án
3.5
Tổng kết
3.6
Minigame
Topic 4 | "Xây dựng lịch trình và ngân sách dự án
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Xây dựng lịch trình dự án
4.3
Công cụ xây dựng lịch trình dự án
4.4
Xây dựng ngân sách
4.5
Tổng kết
4.6
Minigame
Topic 5 | Thành lập đội dự án
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Hiểu rõ vai trò của bạn
5.3
Tuyển dụng và phân công nhiệm vụ
5.4
Dự đoán các vấn đề nhân sự và họp ra mắt
5.5
Góc nhìn chuyên gia
5.6
Tổng kết
5.7
Minigame
Topic 6 | Quản lý rủi ro
6.1
Giới thiệu bài học
6.2
Quản lý rủi ro dự án là gì?
6.3
Phân tích, dự báo rủi ro
6.4
Ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro
6.5
Tổng kết
6.6
Minigame
Topic 7 | Giám sát tiến độ và các vấn đề phát sinh
7.1
Giới thiệu bài học
7.2
Quản lý đội dự án
7.3
Giám sát tiến độ dự án
7.4
Báo cáo tiến độ
7.5
Tổng kết
7.6
Minigame
Topic 8 | Kết thúc dự án
8.1
Giới thiệu bài học
8.2
Tổng kết dự án
8.3
Bài học kinh nghiệm
8.4
Góc nhìn chuyên gia
8.5
Tổng kết
8.6
Minigame