Play Video

Managing and Leading Change

150 phút

11 Bài báo học liệu

4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO

Mọi đối tượng trong doanh nghiệp, bao gồm cấp lãnh đạo, quản lý cấp trung và đội ngũ nhân viên

Thông tin chung

Thời kì 4.0 mang đến rất nhiều những thay đổi, đặc biệt là công nghệ số. Doanh nghiệp muốn nắm bắt các cơ hội mới thì ưu tiên hàng đầu là chủ động thay đổi từ bên trong bằng việc nâng cao Kĩ năng quản lý sự thay đổi cho nhân viên. Cấp lãnh đạo và quản lý cần tiêu chí gì để có thể giúp nhân viên thích ứng và làm quen với sự thay đổi, đảm bảo giữ vững vị trí của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ?

Khóa học cung cấp quy trình chuẩn để tổ chức thực hiện và duy trì sự thay đổi, giúp nhà lãnh đạo đi đúng hướng và vượt qua sự nản chí trước các thách thức. Từ đó tiến xa hơn trên hành trình đổi mới doanh nghiệp để dẫn lối tiên phong.

Bạn sẽ học được

The concept of change under diverse perspectives

Steps to implement the change

Ways to adapt to change

How to solve problems that often occur in the process of implementing the change

The secret to preparing the plan for change

Nội dung bài học

Your spaceship and your teammates malfunction and plunge into the hole of time, lost to Earth 50 years later. As an astronaut, you and your teammates need to cross 5 lands: Dead Island, Forest of Transformation, Robocon Valley, Underground City, City on the Cloud to learn how to survive and find where people were born and living. With your companion Loki, you will overcome challenges in each region to equip yourself with knowledge of governance and lead the change.

 1. Course overview
 2. Training Roadmap
 1. Introduce lesson
 2. What is change?
 3. Another look at change
 4. Types of organizational changes
 5. 5. Expert perspective
 6. Summary
 7. Minigame
 1. Introduce lesson
 2. Phong cách quản lý
 3. Chuẩn bị cho sự thay đổi
 4. Nâng cao kỹ năng học hỏi
 5. Tạo thói quen thay đổi cho nhân viên
 6. Summary
 7. Minigame
 1. Introduce lesson
 2. What is change?
 3. Another look at change
 4. Types of organizational changes
 5. 5. Expert perspective
 6. Summary
 7. Minigame
 1. Introduce lesson
 2. Thông báo về sự thay đổi
 3. Lên kế hoạch thực hiện sự thay đổi
 4. Thực hiện thay đổi
 5. Đánh giá quá trình thay đổi
 6. Summary
 7. Mini game
 1. Introduce lesson
 2. Nguyên nhân của sự kháng cự
 3. Đối phó với sự kháng cự
 4. Vượt qua sự nản chí
 5. 5. Expert perspective
 6. Summary
 7. Minigame

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses