About Us

Sản phẩm

Tài nguyên

Khóa học (B2C)

Case Study

Cùng trải nghiệm trọn bộ chương trình đào tạo trực tuyến Gamelearn

Khám phá chương trình đào tạo trực tuyến Gamelearn từ Amber với trọn bộ khóa học trực tuyến đáp ứng nhu cầu đào tạo đa dạng từ doanh nghiệp.

Hành trình học tập giàu tương tác cùng Amber.

Chiến thắng quái vật mông lung và nhàm chán trong hành trình
học tập đầy niềm vui cùng Amber:

Trải nghiệm demo

The Boring Monster

>50% người học bỏ cuộc giữa chừng với các lý do:
- Failing to put knowledge into practice
- Having no interaction with friends or lecturers

The Ambiguous Monster

Our partners' training department tried their best, but the percentage of learners participating and completing the training program was not as expected.

6 CÔNG CỤ GIÚP GAMELEARN KHÁC BIỆT.

USP GAMELEARN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Barrett

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Augustus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
 Mabel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Jezebel Tro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Letitia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Lysandra

Amber cung cấp bộ kỹ năng giúp doanh nghiệp phát triển con người bền vững trong đại dịch thông qua bộ khoá học đã được kiểm định bởi các chuyên gia đào tạo.

DANH SÁCH KHÓA HỌC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Barrett

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Augustus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
 Mabel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Jezebel Tro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Letitia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, 

Lorem ipsum dolor sit
Lysandra
Active Learning
Học tập chủ động với các hoạt động tương tác, nhiệm vụ, tình huống

Thomas Clarckson

Gamification
Yếu tố trò chơi tăng động lực học

Thomas Clarckson

UI/UX
Thiết kế dựa trên hành vi giúp tăng trải nghiệm của người học

Thomas Clarckson

Micro Learning
Các học phần nhỏ giúp tiếp thu & ghi nhớ dễ dàng

100+ tập đoàn & doanh nghiệp đã lựa chọn.

Lý do Amber được lựa chọn và đồng hành

01. Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. Quisque commodo

02. Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. Quisque commodo

03. Lorem ipsum dolor sit amet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien. Quisque commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo.

Top 5 EdTech AwardBạn cần tìm hiểu thêm?
Hãy book lịch trải nghiệm demo với Amber
ngay hôm nay nhé.

Trải nghiệm demo

MUA NGAY