Chơi Video

Thông tin chung

Thành phố Tokyo liên tục xảy ra các vụ tấn công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh. Cảnh sát trưởng giao cho bạn nhiệm vụ điều tra nghi phạm chính của vụ án là tổ chức Áo Đen. Bạn phải thâm nhập vào 5 căn cứ của tổ chức tại Tokyo để tìm ra bằng chứng phạm tội. Bạn sẽ phải sử dụng tư duy phản biện để có thể xác định đúng thủ phạm và trả lại sự bình yên cho thành phố. 

Bạn sẽ học được

Tư duy phản biện để biết các khái niệm cơ bản

Ghi nhớ thông tin về lập luận logic để xác định tính đúng đắn

Các lỗi ngụy biển nhằm tránh hiểu sai và đưa ra lập luận sắc bén

Loại bỏ khuôn mẫu và đưa ra kết luận đúng nhờ thiên kiến nhận thức

Thực hành nâng cao khả năng tư duy phản biện của mình

Nội dung bài học

  1. Giới thiệu chung
  2. Khái niệm và vai trò của tư duy phản biện
  3. Dấu hiệu của những người tư duy phản biện tốt
  4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tư duy phản biện
  5. Tổng kết & Thực hành
  1. Giới thiệu chung
  2. Tổng quan về lập luận logic
  3. Lập luận diễn dịch và lập luận quy nạp
  4. Cách xác định tính đúng đắn của lập luận
  5. Tổng kết & Thực hành
  1. Giới thiệu chung
  2. Ngụy biện là gì?
  3. 5 lỗi ngụy biện phổ biến
  4. Tổng kết & Thực hành
  1. Giới thiệu chung
  2. Thiên kiến nhận thức và các loại thiên kiến nhận thức
  3. Làm cách nào để đối phó với thiên kiến nhận thức
  4. Tổng kết & Thực hành
  1. Giới thiệu chung
  2. Đánh giá và rèn luyện khả năng tư duy phản biện
  3. Tổng kết & Thực hành
  1. Bài kiểm tra cuối khoá

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses