Chơi Video

Meeting Management Skills

120 phút

12 Bài báo học liệu

4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO

Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Thông tin chung

Cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp: Góp phần giải quyết những vướng mắc đồng thời duy trì văn hoá của doanh nghiệp. Việc tổ chức các cuộc họp sẽ đưa ra được những vấn đề như: chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đưa ra các quyết định lớn. Chính bởi ý nghĩa quan trọng này nên cách thức tổ chức và điều hành cuộc họp là vấn đề cần được quan tâm đối với các nhà quản lý doanh nghiệp.

Khóa học mang đến các Kĩ năng điều hành và quản lý cuộc họp hiệu quả và thiết thực, giúp không chỉ lãnh đạo mà còn cả các cán bộ nhân viên nâng cao chất lượng cuộc họp một cách tối ưu nhất.

Bạn sẽ học được

Chuẩn bị cuộc họp

Giải quyết các vấn đề trong cuộc họp

Tiến hành cuộc họp

Kết thúc cuộc họp

Nội dung bài học

Bạn và đồng bọn đi cướp tranh Mona Lisa. Trong quá trình lấy trộm, các thành viên nhóm bạn đã bị cảnh sát bắt, chỉ còn bạn trốn thoát. 3 tên đồng bọn của bạn đã kịp giấu tranh ở nơi bạn không biết. Bạn cần phải bàn bạc với chúng để được tiết lộ vị trí bức tranh. Do đó, bạn phải giúp chúng thoát khỏi tù. Để giúp đồng bọn vượt ngục thành công và tìm được bức tranh, bạn phải vượt qua 4 thử thách tại: Sòng Bạc Thiên Đường, Nhà Tù Địa Ngục, Căn Hầm Bí Mật, Toà Tháp Bóng Đêm.

 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo
 1. Giới thiệu bài học
 2. Trao quyền là gì?
 3. Lợi ích của trao quyền
 4. Rào cản của trao quyền
 5. Dấu hiệu của trao quyền
 6. Góc chuyên gia
 7. Tổng kết
 8. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Chuẩn bị để trao quyền như thế nào?
 3. Việc gì nên trao quyền?
 4. Trao quyền cho ai?
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. 7 bước giải thích công việc
 3. Mô tả nội dung công việc
 4. Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện
 5. Xác định các nguồn lực hỗ trợ có sẵn
 6. Xác định thẩm quyền ra quyết định
 7. Xác định sự đào tạo cần thiết
 8. Thống nhất các yếu tố để theo dõi và phản hồi
 9. Ghi lại các ý chính
 10. Tổng kết
 11. Mini game
 1. Giới thiệu bài học
 2. Giám sát công việc
 3. Hỗ trợ công việc
 4. Xử lý trao quyền ngược
 5. Đánh giá hiệu quả trao quyền 
 6. Góc chuyên gia
 7. Tổng kết
 8. Minigame

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses