Chơi Video

Meeting Management Skills

120 phút

12 Bài báo học liệu

4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO

Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Thông tin chung

Cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp: Góp phần giải quyết những vướng mắc đồng thời duy trì văn hoá của doanh nghiệp. Việc tổ chức các cuộc họp sẽ đưa ra được những vấn đề như: chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đưa ra các quyết định lớn. Chính bởi ý nghĩa quan trọng này nên cách thức tổ chức và điều hành cuộc họp là vấn đề cần được quan tâm đối với các nhà quản lý doanh nghiệp.

Khóa học mang đến các Kĩ năng điều hành và quản lý cuộc họp hiệu quả và thiết thực, giúp không chỉ lãnh đạo mà còn cả các cán bộ nhân viên nâng cao chất lượng cuộc họp một cách tối ưu nhất.

Bạn sẽ học được

Chuẩn bị cuộc họp

Giải quyết các vấn đề trong cuộc họp

Tiến hành cuộc họp

Kết thúc cuộc họp

Nội dung bài học

Phi vụ đánh cắp bức tranh nàng Monalisa của băng cướp bị bại lộ. Chỉ duy nhất bạn – trong vai trò đội trưởng – may mắn trốn thoát. Nhiệm vụ của bạn là vượt qua những thử thách về Quản lý cuộc họp để tìm đến tòa tháp bóng đêm và giải cứu đồng đội của mình.

 1. Tổng quan khóa học
 1. Nội dung bài học
 2. Mục đích của cuộc họp là gì?
 3. Xây dựng kế hoạch như thế nào?
 4. Đối tượng tham gia và vai trò của từng người?
 5. Cần kiểm tra lại những gì?
 6. Tổng kết
 7. Mini Game
 1. Nội dung bài học
 2. 15 phút trước khi bắt đầu cuộc họp
 3. Bắt đầu cuộc họp
 4. Khi diễn ra cuộc họp
 5. Tổng kết
 6. Mini Game
 1. Nội dung bài học
 2. Giải quyết xung đột
 3. Đối phó với những người “đặc biệt”
 4. Xử lý các vấn đề khi trao đổi
 5. Tổng kết
 6. Mini Game
 1. Trắc nghiệm
 2. Tự luận

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses