Chơi Video

Thông tin chung

Lấy bối cảnh thế giới giả tưởng, công ty siêu anh hùng Innovation lần lượt chứng kiến sự ra đi của những nhân viên vô cùng tài năng. Nhận thấy sai lầm trong cách điều hành, bạn sẽ vào vai người Giám đốc sử dụng năng lực du hành thời gian quay trở về 6 mốc quá khứ và thuyết phục những nhân viên của mình ở lại. Mỗi nhân vật sẽ cho bạn một góc nhìn khác về việc giữ chân nhân viên trong thời buổi hiện nay.

Bạn sẽ học được

Những điều khiến nhân viên ở lại hoặc rời đi

Cách tuyển dụng những hạt giống tiềm năng

Cách đáp ứng kỳ vọng và phát triển nhân viên

Xác định chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tạo sự gắn kết và mới mẻ cho nhân viên

Nguyên nhân khiến nhân viên kiệt sức và can thiệp từ sớm

Nội dung bài học

 1. Giới thiệu chung
 2. Giữ chân nhân sự là gì?
 3. Điều gì khiến nhân sự ở lại hoặc ra đi?
 4. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Tuyển dụng phù hợp với sở thích
 3. Làm rõ các kỳ vọng
 4. Tuyển dụng những hạt giống tiềm năng
 5. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Trao đổi với nhân viên
 3. Thiết kế công việc phù hợp với nhân viên
 4. Thử thách và phát triển nhân viên
 5. Đáp ứng kỳ vọng nghề nghiệp
 6. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Tầm quan trọng của văn hoá
 3. Tầm quan trọng của tiểu văn hoá
 4. Cân bằng công việc – cuộc sống
 5. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Xây dựng kết nối
 3. Duy trì sự mới mẻ
 4. Tạo cảm giác thân thuộc
 5. Tổng kết và thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Kiệt sức và nguyên nhân gây ra kiệt sức
 3. Quản lý có phải là nguyên nhân
 4. Can thiệp từ sớm
 5. Điều chỉnh cách khắc phục
 6. Tổng kết và thực hành
 1. Bài kiểm tra cuối khoá

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses