Chơi Video

Strategy Planning & Execution

120 phút

Thông tin chung

Lấy bối cảnh nước Đại Việt cuối thế kỷ XII, bạn là một người có lòng yêu nước và tự hào với các nét đẹp truyền thống của dân tộc. Bạn dự định thực hiện một chuyến hành trình dọc theo con đường gốm sứ để cho thế giới thấy được  những giá trị của văn hóa Đại Việt. Đồng hành cùng bạn là bác Lê – người thợ gốm tài năng. Thông qua chuyến hành trình này, bạn sẽ học hỏi thêm được nhiều kiến thức quý báu về hoạch định và thực thi chiến lược.

Bạn sẽ học được

Định nghĩa, vai trò của chiến lược và vai trò của bản thân cùng các yếu tố cần thiết trong việc lập kế hoạch hành động

Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng kế hoạch chiến lược

Cách lập bản kế hoạch hành động chi tiết

Cách triển khai chiến lược một cách hiệu quả

Cách đánh giá và khen thưởng từng thành viên dựa trên hiệu suất

Nội dung bài học

 1. Giới thiệu chung
 2. Khái niệm và tầm quan trọng của chiến lược
 3. Hoạch định chiến lược
 4. Thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Xác định yếu tố chủ quan và khách quan
 3. Phân tích SWOT
 4. Cách xác định các vấn đề ưu tiên
 5. Phát triển kế hoạch hành động cụ thể
 6. Hoàn thiện kế hoạch chiến lược
 7. Thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Các yếu tố làm nên kế hoạch hành động chi tiết
 3. Mục tiêu và thước đo mục tiêu
 4. Xây dựng nguồn lực
 5. Xác định vai trò, trách nhiệm và các đối tác nội bộ
 6. Thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Truyền đạt chiến lược rõ ràng
 3. Quyền quyết định và trách nhiệm công việc
 4. Điều chỉnh kế hoạch hành động
 5. Thực hành
 1. Giới thiệu chung
 2. Giám sát tiến trình hoạt động
 3. Ghi nhận và khen thưởng các thành viên
 4. Thực hành
 1. Bài kiểm tra cuối khoá

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses