Chơi Video

Project Within Reach

150 phút

12 Bài báo học liệu

6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO

Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Thông tin chung

Dự án là đứa con tinh thần của một doanh nghiệp, chứa đựng những tâm huyết và kỳ vọng. Việc quản lý dự án luôn mang đầy thách thức, đặc biệt là với các dự án lớn. Vậy nên, việc tăng cường Kĩ năng, nghiệp vụ của người quản lý dự án là yêu cầu mang tính cấp thiết quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

Khóa “Dự án trong tầm tay” đưa ra cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quan trọng. Nhờ đó, nhà quản lý sẽ biết cách lên phương án dự phòng cho những phát sinh có thể xảy ra và có góc nhìn tổng quan, đầy đủ về tầm quan trọng của quản lý dự án.

Bạn sẽ học được

Khả năng thiết lập phạm vi dự án

Phương thức quản lý rủi ro khi thực hiện dự án

Cách thức xây dựng lịch trình và ngân sách dự án

Bí quyết giám sát tiến độ và các vấn đề phát sinh

Quy trình thành lập đội dự án

Nội dung bài học

Trong bối cảnh Hy Lạp cổ đại, bạn sẽ hóa thân thành người hùng Odyssey để chống trả quân Troy, cùng quân thần dựng nên ngựa gỗ như một vũ khí ngụy trang để đột nhập vào thành. Để lên kế hoạch, bạn phải đến gặp nhà hiền triết, thần rừng, nữ thần Hoàng Kim, ngôi làng người lùn, thần biển và vượt qua những thử thách để có được nguyên liệu xây nên ngựa gỗ. Mỗi thử thách là một mảng kiến thức về quản lý dự án cần lĩnh hội.
 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo
 1. Giới thiệu bài học
 2. Quản lý dự án là gì?
 3. Một số lưu ý ban đầu khi quản lý dự án
 4. Tổng kết
 5. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Xác định vấn đề, mục tiêu
 3. Xác định các bên liên quan
 4. Ước tính nguồn lực dự án
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Xây dựng lịch trình dự án
 3. Công cụ xây dựng lịch trình dự án
 4. Xây dựng ngân sách
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Hiểu rõ vai trò của bạn
 3. Tuyển dụng và phân công nhiệm vụ
 4. Dự đoán các vấn đề nhân sự và họp ra mắt
 5. Góc nhìn chuyên gia
 6. Tổng kết
 7. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Quản lý rủi ro dự án là gì?
 3. Phân tích, dự báo rủi ro
 4. Ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Quản lý đội dự án
 3. Giám sát tiến độ dự án
 4. Báo cáo tiến độ
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Tổng kết dự án
 3. Bài học kinh nghiệm
 4. Góc nhìn chuyên gia
 5. Tổng kết
 6. Minigame

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses