menu
play button banner background

Thông tin chung

Doanh nghiệp luôn tồn tại và phát sinh rất nhiều vấn đề. Nếu không có biện pháp triệt để sẽ rơi vào vòng xoáy vấn đề và mất rất nhiều thời gian giải quyết. Do đó, Kĩ năng giải quyết vấn đề chính là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá năng lực của bất kỳ vị trí công việc nào trong doanh nghiệp. Vậy bạn cần làm gì để nâng cao Kĩ năng giải quyết vấn đề một cách thấu đáo và tinh tế? Khóa học được nghiên cứu kĩ lưỡng để giúp bạn tìm ra cách phân tích bản chất của vấn đề, các phương pháp và Kĩ năng giải quyết vấn đề hiệu quả. Đồng thời, cách vượt qua những rào cản, khó khăn khi giải quyết vấn đề cũng sẽ được đề cập đến để cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện nhất.

Bạn sẽ học được

Thế nào là giải quyết vấn đề
Xác định vấn đề thông qua quy trình, công cụ truy tìm nguyên nhân gốc rễ
Các phương pháp giải quyết đề để lựa chọn phương án giải quyết phù hợp
Bí quyết tối ưu giải pháp từ nhiều lựa chọn
Kĩ năng thực hiện và đánh giá giải pháp

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Khóa học lấy bối cảnh của một vụ án kỳ bí trong phòng kín, không hung khí và dấu vết. Để đưa hung thủ ra ánh sáng, bạn với vai trò trợ lý thám tử sẽ hỗ trợ tổng hợp các bằng chứng tại các khu vực hiện trường, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và khu vườn. Mỗi manh mối chỉ có thể được tìm thấy khi bạn vượt qua các thử thách về giải quyết vấn đề.

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo 
Topic 2 | Thế nào là giải quyết vấn đề?
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Kỹ năng giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp
2.3
Phương pháp và quy trình giải quyết vấn đề
2.4
Tổng kết
2.5
Minigame
Topic 3 | Bước 1 - Xác định vấn đề
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Xác định biểu hiện và nguyên nhân của vấn đề
3.3
Quy trình phân tích nguyên nhân gốc rễ
3.4
Phương pháp 5 Whys
3.5
Biểu đồ Xương cá
3.6
Phân tích Pareto
3.7
Góc nhìn chuyên gia
3.8
Tổng kết
3.9
Minigame
Topic 4 | Bước 2 - Xác định các phương án khả thi
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Phương pháp động não
4.3
Phương pháp SCAMPER
4.4
Phương pháp 6 chiếc mũ tư duy
4.5
Tổng kết
4.6
Minigame
Topic 5 | Bước 3 - Lựa chọn giải pháp
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Các cách lựa chọn giải pháp
5.3
Ma trận quyết định
5.4
Phân tích rủi ro
5.5
Góc nhìn chuyên gia
5.6
Tổng kết
5.7
Minigame
Topic 6 | Bước 4 - Thực hiện và đánh giá giải pháp
6.1
Giới thiệu bài học
6.2
Quy trình triển khai giải pháp
6.3
Đánh giá hiệu quả giải pháp
6.4
Góc nhìn chuyên gia
6.5
Tổng kết
6.6
Minigame