menu
play button banner background

Thông tin chung

Một nhân sự chất lượng là nhân sự biết lên mục tiêu cho công việc của mình để có kế hoạch phấn đấu. Có được những nhân sự như thế thì doanh nghiệp không ngừng phát triển. Tuy nhiên, rất ít nhân viên làm được điều này. Vậy đâu là hướng đi để nhân viên có thể quản trị sự nghiệp của bản thân, góp phần phát huy sức mạnh đội nhóm và đủ tiềm năng giúp doanh nghiệp đón đầu những cơ hội mới? Khóa “Quản trị sự nghiệp” được đề xuất cho các cán bộ nhân viên, giúp họ khai phá bản thân, xây dựng mối quan hệ chất lượng trong công việc và thoát khỏi tư duy lối mòn để bứt phá vươn lên, hết mình cống hiến mang lại sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai ở những lĩnh vực mới.

Bạn sẽ học được

Khái niệm về chịu trách nhiệm và thay đổi bối cảnh sự nghiệp
Cách khám phá bản thân trong sự nghiệp
Cách xây dựng mối quan hệ trong sự nghiệp
Phương pháp học hỏi, khám phá cơ hội và vượt qua rào cản trong sự nghiệp
Bí quyết giúp nhân viên quản trị sự nghiệp

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Trong thời đại phát triển đa ngành, bạn đang đối diện với những khó khăn và thách thức trong quá trình định hướng lộ trình nghề nghiệp. Muốn khẳng định mình, bạn cần xác định các bước lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Qua sự dẫn dắt của Howard – một nhà quản trị nhân sự nhiều năm kinh nghiệm, bạn sẽ từng bước lĩnh hội kiến thức về quản lý sự nghiệp.

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo 
Topic 2 | Chịu trách nhiệm sự nghiệp
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Chủ động trong sự nghiệp
2.3
Thay đối bối cảnh sự nghiệp
2.4
Tổng kết
2.5
Minigame
Topic 3 | Khám phá bản thân
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Tự nhận thức bản thân
3.3
Kết nối bản thân và công việc
3.4
Đánh giá kỹ năng
3.5
Xây dựng thương hiệu
Topic 4 | Xây dựng mối quan hệ
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Mạng lưới quan hệ là gì?
4.3
Mở rộng mạng lưới quan hệ
4.4
Tìm kiếm Bậc thầy kinh nghiệm và Chuyên gia “chống lưng”
4.5
Chia sẻ kinh nghiệm
4.6
Tổng kết
4.7
Minigame
Topic 5 | Học hỏi nhạy bén
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Kỹ năng học hỏi nhạy bén
5.3
Tư duy nào giúp bạn thành công?
5.4
Tạo cơ hội học hỏi
5.5
Tổng kết
5.6
Minigame
Topic 6 | Khám phá cơ hội
6.1
Giới thiệu bài học
6.2
Nắm bắt cơ hội trong công việc
6.3
Phân tích cơ hội trong doanh nghiệp
6.4
Đề xuất nguyện vọng cho vị trí
6.5
Nhìn ra bên ngoài doanh nghiệp
6.6
Tổng kết
6.7
Minigame
Topic 7 | Vượt qua rào cản
7.1
Giới thiệu bài học
7.2
Trau dồi sức bật của bản thân
7.3
Vực dậy từ thất bại trong sự nghiệp
7.4
Thoát khỏi lối mòn sự nghiệp
7.5
Tổng kết
7.6
Minigame
Topic 8 | Giúp nhân viên quản trị sự nghiệp
8.1
Giới thiệu bài học
8.2
Giúp đỡ nhân viên phát triển sự nghiệp
8.3
Giúp đội nhóm chế tác công việc
8.4
Tổng kết
8.5
Minigame