menu
play button banner background

Thông tin chung

Tài chính là xương sống nâng đỡ và phát triển hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, nắm được các nguyên tắc tài chính cơ bản sẽ giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định và quản lý nguồn lực hiệu quả. Muốn vậy, cần có cái nhìn tổng quan về tài chính để biết cách tổ chức, phân tích tình hình cũng như kiểm soát các vấn đề phát sinh. Khóa học “Tài chính nhập môn” cung cấp cho người học bước đầu hiểu về báo cáo tài chính để biết cách đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Khi ấy, người học sẽ có thể xây dựng được dự toán ngân sách, đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Bạn sẽ học được

Cách đánh giá sức khỏe tài chính qua chỉ số và cách định giá
Bí quyết phát triển các hoạt động ngân sách
Cách thức phân tích chi phí/lợi ích qua các lợi tức đầu tư, tỷ suất hay thời gian hoàn vốn, giá trị hiện tại ròng, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ, điểm hòa vốn và độ nhạy.
Phương pháp theo dõi hiệu quả tài chính qua theo dõi hiệu quả đầu tư, ngân sách và cách thích nghi trước thay đổi

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
2 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Quản lý cấp trung và đội ngũ nhân viên

Nội dung bài học

Cứ 10 năm, thành phố Monopoly sẽ tổ chức cuộc đua “Sói già phố Monopoly” cho các nhà tài chính. Để giành chiến thắng và giành danh hiệu Sói già, bạn – trong vai trò Giám đốc công ty sản xuất giá treo thông minh TQT – cần thâu tóm nhiều tài sản nhất bằng cách vượt qua các thử thách về lĩnh vực Tài chính tại 5 khu vực: Xuất phát, Bệnh viện Kim Cương, Nhà tù Hắc Ám, Sân bay Phượng Hoàng và Khu nghỉ dưỡng Thiên Đường.

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo
Topic 2 | Tổng quan về báo cáo tài chính
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Tại sao phải hiểu về báo cáo tài chính
2.3
Các phương pháp kế toán
2.4
Ba loại báo cáo tài chính
2.5
Giả định, ước tính và định kiến
2.6
Tổng kết
2.7
Minigame
Topic 3 | Đánh giá sức khỏe tài chính
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
Phân tích các chỉ số tài chính
3.3
Các phương pháp đánh giá khác
3.4
Góc nhìn chuyên gia
3.5
Tổng kết
3.6
Minigame
Topic 4 | Phát triển ngân sách
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Ngân sách doanh nghiệp là gì
4.3
Hoạt động ngân sách
4.4
Phương pháp tiếp cận ngân sách (từ trên xuống và từ dưới lên)
4.5
Xây dựng dự toán ngân sách
4.6
Góc nhìn chuyên gia
4.7
Tổng kết
4.8
Minigame
Topic 5 | Phân tích chi phí/lợi ích
5.1
Giới thiệu bài học
5.2
Phân tích chi phí/lợi ích là gì?
5.3
Phân tích tỷ suất hoàn vốn (ROI)
5.4
Phân tích thời gian hoàn vốn
5.5
Phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV)
5.6
Phân tích tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)
5.7
Phân tích điểm hòa vốn
5.8
Phân tích độ nhạy
5.9
Tổng kết
5.10
Minigame
Topic 6 | Theo dõi hiệu quả
6.1
Giới thiệu bài học
6.2
Theo dõi hiệu quả đầu tư
6.3
Theo dõi hiệu quả ngân sách
6.4
Thích nghi với những thay đổi
6.5
Tổng kết
6.6
Minigame