menu
play button banner background

Thông tin chung

Doanh nghiệp tạo nên từ nhiều đội nhóm, chính là các phòng ban, bộ phận. Đội nhóm có làm việc hiệu quả thì doanh nghiệp mới phát triển lớn mạnh. Những mâu thuẫn, tranh luận là không thể tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là: Gắn kết các thành viên thế nào để mọi người cùng phối hợp vì mục tiêu chung của tổ chức? Khóa học cung cấp những mấu chốt quan trọng mang tính thực tiễn để làm việc đội nhóm hiệu quả mà bất kì nhà lãnh đạo nào cũng cần biết. Từ đó nhà lãnh đạo sẽ hiểu nhân viên hơn, phát huy và cải thiện những Kĩ năng thiết yếu của thành viên để mọi người nhận thức được vai trò của mình, chung lòng đoàn kết hoàn thành mục tiêu.

Bạn sẽ học được

Sự khác nhau giữa "Nhóm" và "Đội"
Các giai đoạn phát triển của đội
Đặc điểm và cách thiết lập một đội hiệu quả

Chi Tiết
120 phút
10 bài báo học liệu
2 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Mọi đối tượng trong doanh nghiệp, bao gồm cấp lãnh đạo, quản lý cấp trung và đội ngũ nhân viên

Nội dung bài học

Một nhóm nhân viên chuẩn bị ra về sau buổi tăng ca thì bị mắc kẹt trong tòa nhà. Cách duy nhất giúp họ thoát ra khỏi đây là đi qua đủ 3 căn phòng bí mật để tìm ra chiếc chìa khóa. Trong vai trò là một người trưởng nhóm, bạn sẽ dẫn dắt đội ngũ của nhân viên của mình lần lượt vượt qua thử thách về “đội-nhóm” tại mỗi căn phòng.

Topic 1 | Giới thiệu chung
1.1
Tổng quan khóa học
1.2
Lộ trình đào tạo 
Topic 2 | "Nhóm" và "đội"
2.1
Giới thiệu bài học
2.2
Tại sao phải hoạt động theo đội?
2.3
Nhóm và đội khác nhau như thế nào?
2.4
Bốn kiểu mô hình đội
2.5
Tổng kết
2.6
Minigame
Topic 3 | Các giai đoạn phát triển của đội
3.1
Giới thiệu bài học
3.2
5 giai đoạn phát triển đội (Mô hình Tuckman)
3.3
Tư vấn chuyên gia
3.4
Tổng kết
3.5
Minigame
Topic 4 | Đặc điểm của đội hiệu quả
4.1
Giới thiệu bài học
4.2
Tiêu chí đánh giá đội
4.3
Đặc điểm của đội thành công
4.4
Sự tác động của quy mô đội
4.5
Những lỗi cần tránh khi làm việc đội/nhóm
4.6
Tổng kết
4.7
Minigame