Chơi Video

Thông tin chung

Quái vật Rồng Lửa đang nhăm nhe chiếm lấy khu rừng Kỳ Tích và đã thu phục được một vài thần dân chủ chốt của khu rừng. Với tư cách là tinh linh bảo vệ khu rừng, bạn cần chứng tỏ được với các thần dân rằng mình có khả năng giúp họ phát huy hết tiềm năng của bản thân. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ bị Rồng Lửa chiếm ngôi và bị trục xuất khỏi khu rừng vĩnh viễn.

Bạn sẽ học được

Rèn luyện được thói quen phát triển năng lực nhân viên thường xuyên

Giúp nhân viên phát triển năng lực thông qua trải nghiệm

Xây dựng bản kế hoạch phát triển năng lực hiệu quả và phù hợp với nhân viên

Giúp nhân viên mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên môn của mình

Nội dung bài học

 1. Lý do phát triển nhân lực
 2. Lợi ích của việc phát triển nhân lực nhân viên
 3. Ba thay đổi giúp nâng cao năng lực nhân viên
 4. Thực hành
 1. Phát triển nhân sự qua trải nghiệm thực tế
 2. Tập trung lắng nghe và tạo không gian phát triển
 3. Thực hành
 1. Chuẩn bị lên kế hoạch
 2. Viết kế hoạch phát triển nhân sự
 3. Giao tiếp liên tục
 4. Thực hành
 1. Mở rộng mạng lưới quan hệ và tạo thêm nguồn cảm hứng
 2. “Nhường sân khấu” cho nhân viên
 3. Thực hành
 1. Bài kiểm tra cuối khoá

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses