Chơi Video

Optimize Performance with Generative AI

90 phút

Thông tin chung

Chào mừng bạn đến với khóa học “Tối Ưu Hiệu Suất với Generative AI”. Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu rõ về các loại hình AI và công cụ cơ bản, nguyên tắc tạo “prompt” mạnh mẽ và làm thế nào để ứng dụng Generative AI để tạo ra hình ảnh và slide thuyết trình chuyên nghiệp. Nội dung khóa học đưa ra tóm tắt dễ hiểu về Generative AI và tập trung vào việc giúp bạn ứng dụng các công cụ AI trong thực tế để tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu suất. Nếu bạn là người quan tâm đến xu hướng AI và muốn áp dụng nó vào công việc của mình, đừng bỏ lỡ khóa học này.

Bạn sẽ học được

Xu thế tất yếu của AI

Cách sử dụng công cụ AI

Cách tạo prompt hiệu quả

Cách ứng dụng AI tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp

Nội dung bài học

 1. Tổng quan về AI
 2. Xu thế tất yếu của AI
 1. Các loại hình AI
 2. Giới thiệu các công cụ cơ bản
 1. Khái niệm về Prompt
 2. Các nguyên tắc tạo prompt
 3. Ứng dụng và thực hành
 1. Sử dụng các công cụ AI để tạo hình ảnh
 1. Công cụ AI tạo slide
 2. Ứng dụng công cụ tạo slide thuyết trình chuyên nghiệp
 1. Giới thiệu các công cụ AI tạo voice
 2. Hướng dẫn sử dụng AI tạo voice

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses