Chơi Video

Empowerment Skills

90 phút

17 Bài báo học liệu

6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO

Đối tượng: Cấp quản lý và đội ngũ nhân viên

Thông tin chung

Tạo động lực là yếu tố tiên quyết kích thích khả năng sáng tạo và trách nhiệm để có được những nhân viên nhiệt huyết, tận tâm. Muốn phát triển bền vững, doanh nghiệp cần trân trọng những nhân viên này và coi đó như tài sản vô giá.

Khóa học “Kĩ năng tạo động lực” phân tích chi tiết nguyên lý tạo động lực thông qua tác động vào nhu cầu và cảm xúc. Thông qua đó kích thích niềm vui và đam mê để nhân viên luôn cảm thấy yêu mến và sẵn sàng cống hiến trong công việc. Bài học từ Google và Starbucks là minh chứng cho kết quả thực tế của phương pháp này.

Bạn sẽ học được

Khái niệm và phân loại động lực trong môi trường làm việc

Cách áp dụng lý thuyết vào thực tiễn để tạo động lực cho nhân viên trong thực tế

Các học thuyết tạo động lực

Nội dung bài học

Sau một thời gian phấn đấu, bạn đã lên được chức quan huyện. Tuy nhiên, bạn phát hiện ra rằng bọn lính dưới trướng mình không chịu làm việc hoặc làm việc rất hời hợt. Nhìn thấu được nỗi khổ của bạn, Bụt đã hiện lên và cho bạn một điều ước. Bạn ước rằng bọn lính trong phủ luôn chăm chỉ và có động lực làm việc. Bụt hứa sẽ thực hiện điều ước của bạn nếu bạn hoàn thành 3 thử thách tại 3 địa điểm: Suối Trong Lành, Đồi Thông và khu Rừng Tre. Vượt qua cả 3 thử thách, bạn sẽ tốt nghiệp tấm bằng “Quan huyện xuất sắc nhất thời đại” và đạt được ước nguyện của mình.

 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo
 1. Giới thiệu bài học
 2. Động lực làm việc là gì?
 3. Các loại động lực
 4. Tổng kết
 5. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Động lực hình thành từ đâu?
 3. Nhóm học thuyết tác động vào nhu cầu
 4. Nhóm học thuyết tác động vào cảm xúc
 5. Góc nhìn chuyên gia
 6. Google áp dụng học thuyết nội dung để tạo động lực như thế nào?
 7. Tổng kết
 8. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Tác động vào nhu cầu
 3. Tác động vào cảm xúc
 4. Góc nhìn chuyên gia
 5. Starbucks và bài học tạo động lực cho nhân viên
 6. Tổng kết
 7. Minigame

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses