Chơi Video

Thông tin chung

Nhà máy EMOJI – nơi lắp ráp các mảnh ghép cảm xúc của con người hiện đang trong tình trạng nguy kịch bởi sự phá hủy của Roy – kẻ đánh cắp cảm xúc. Trong vai trò là người giải cứu cảm xúc, bạn cần vượt qua các thử thách của bài học Trí tuệ cảm xúc – Sức mạnh tiềm ẩn của con người để thu thập 4 viên đá năng lượng tương ứng với các kiến thức về trí tuệ cảm xúc và kích hoạt lại năng lượng của nhà máy EMOJI.

Bạn sẽ học được

Ghi nhớ khái niệm và tránh được các lầm tưởng về Trí tuệ cảm xúc

Mức độ trí tuệ cảm xúc của bản thân

Cách áp dụng những phương pháp thúc đẩy trí tuệ cảm xúc tại nơi làm việc

Khả năng quản lý tốt cảm xúc của mình

Nội dung bài học

 1. Tổng quan khóa học
 1. Những lầm tưởng về trí tuệ cảm xúc
 2. Khái niệm và tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc
 3. Thực hành
 1. Vai trò và các yếu tố cấu thành trí tuệ cảm xúc
 2. Bảy dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc
 3. Thực hành
 1. Đáp ứng nhu cầu cảm xúc của nhân viên
 2. Phương pháp tự nhận thức
 3. Phương pháp làm chủ bản thân
 4. Phương pháp nhận thức xã hội
 5. Phương pháp làm chủ mối quan hệ
 6. Thực hành
 1. Điều chỉnh góc nhìn – Quản lý phản xạ cảm xúc
 2. Kiểm soát cảm xúc qua độc thoại
 3. Thực hành
 1. Bài kiểm tra cuối khoá

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses