Chơi Video

Time Management

120 phút

12 Bài báo học liệu

4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO

Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Thông tin chung

Dù là nhân viên hay quản lý, mỗi người đều có tài sản vô giá như nhau là thời gian. Sử dụng thời gian hiệu quả sẽ giúp mỗi người đạt được mục tiêu cá nhân nói riêng và góp phần hoàn thành mục tiêu lớn của doanh nghiệp nói chung. Bởi vậy, chất lượng nhân sự của doanh nghiệp chỉ tốt khi Kĩ năng quản lý thời gian được đầu tư đúng nghĩa bởi đây là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và khả năng học hỏi các Kĩ năng khác.

Khóa học phân tích chuyên sâu cách sử dụng thời gian, giúp người học xác định được mục tiêu ưu tiên để phát huy tối đa khả năng của bản thân cũng như quản lý sự tập trung và thúc đẩy năng lượng trong công việc. Văn hóa quản lý thời gian được xây dựng sẽ là nền tảng để hình thành những thói quen mới bổ ích hơn.

Bạn sẽ học được

Các khái niệm cơ bản về thời gian và cách quản lí thời gian

Phương pháp duy trì năng suất

Cách sử dụng thời gian

Bí quyết quản lí thời gian đội nhóm

Tư duy xây dựng lịch trình mới

Nội dung bài học

Là một doanh nhân trẻ cần kêu gọi vốn đầu tư, bạn tham gia chương trình Shark Time. Để chinh phục các Shark, bạn cần vượt qua những câu hỏi hóc búa đến từ 5 Shark. Mỗi Shark sẽ đặt câu hỏi về một mảng kiến thức trong quản lý thời gian. Vượt qua những thách thức này, bạn sẽ vinh dự đạt được giải thưởng cao nhất từ chương trình.
 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo
 1. Giới thiệu bài học
 2. Thế nào là quản lý thời gian?
 3. Phong cách và kỹ năng quản lý thời gian
 4. Tổng kết
 5. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Xác định mục tiêu ưu tiên
 3. Tạo nhật ký hoạt động
 4. Nhận thức để cải thiện lịch trình
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Phát triển lịch trình phù hợp
 3. Tạo một to-do list hiệu quả
 4. Kiểm tra lại lịch trình hoạt động
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Kiểm soát thời gian lãng phí
 3. Quản lý sự tập trung
 4. Quản lý nguồn năng lượng
 5. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống
 6. Hình thành thói quen mới
 7. Chia sẻ kinh nghiệm
 8. Tổng kết
 9. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Làm việc với cấp trên
 3. Hỗ trợ nhân viên quản lý thời gian
 4. Xây dựng văn hóa quản lý thời gian
 5. Chia sẻ kinh nghiệm
 6. Tổng kết
 7. Minigame

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses