Chơi Video

Improving Business Processes

150 phút

10 Bài báo học liệu

3 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO

Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Thông tin chung

Những quy trình trong doanh nghiệp sẽ chỉ có hiệu quả trong một thời gian nhất định. Sự biến đổi không ngừng từ cả trong và ngoài doanh nghiệp luôn đòi hỏi sự cải tiến quy trình phù hợp với thời cuộc. Doanh nghiệp luôn muốn tăng năng suất công việc tối đa nhưng đã thực sự nhận biết được vấn đề cần cải tiến?

Khóa học giúp các nhà lãnh đạo học cách nhận biết những vấn đề trong quy trình hiện tại, biết cách lập kế hoạch cải tiến để thiết kế ra những quy trình mới hiệu quả và áp dụng vào doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu nguồn lực mà vẫn đảm bảo gia tăng năng suất.

Bạn sẽ học được

Tổng quan kiến thức về quy trình doanh nghiệp

Phương pháp tạo ra quy trình mới để giải quyết vấn đề nội tại

Các quy trình cần cải tiến và lên kế hoạch cải tiến quy trình

Giải pháp áp dụng quy trình mới vào doanh nghiệp

Vấn đề trong quy trình hiện tại

Bí quyết liên tục cải tiến quy trình

Nội dung bài học

Để không bị đối thủ Giantech vượt mặt trong cuộc đua công nghệ vào năm 2200, giám đốc điều hành Alex của công ty Capsule cần tìm ra bí kíp để Cải tiến quy trình. Bạn chính là nhà khoa học tập sự của công ty Capsule, nhiệm vụ của bạn là sử dụng Cỗ Máy Thời Gian, quay trở về quá khứ để thu thập các cuộn giấy trong cuốn bí kíp Cải tiến quy trình được cất giấu bởi Vladimir Lenin, Thomas Edison, Steve Jobs, Albert Einstein và Alfred Nobel. Liệu hành trình trở về quá khứ có diễn ra suôn sẻ? Hãy cùng khám phá khoá học “Cải tiến quy trình doanh nghiệp” với Gamelearn nhé!
 1. Tổng quan khóa học
 2. Lộ trình đào tạo
 1. Giới thiệu bài học
 2. Quy trình doanh nghiệp là gì
 3. Tư duy quy trình
 4. Quy trình BPI
 5. Tổng kết
 6. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. Phát hiện dấu hiệu sai sót
 3. Lựa chọn quy trình cải tiến
 4. Xác định phạm vi, mục tiêu và mốc thời gian
 5. Thiết lập đội cải tiến quy trình
 6. Tổng kết
 7. Minigame
 1. Giới thiệu bài học
 2. 7 bước giải thích công việc
 3. Mô tả nội dung công việc
 4. Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện
 5. Xác định các nguồn lực hỗ trợ có sẵn
 6. Xác định thẩm quyền ra quyết định
 7. Xác định sự đào tạo cần thiết
 8. Thống nhất các yếu tố để theo dõi và phản hồi
 9. Ghi lại các ý chính
 10. Tổng kết
 11. Mini game
 1. Giới thiệu bài học
 2. Giám sát công việc
 3. Hỗ trợ công việc
 4. Xử lý trao quyền ngược
 5. Đánh giá hiệu quả trao quyền 
 6. Góc chuyên gia
 7. Tổng kết
 8. Minigame

Related courses

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses