play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Các khái niệm về đo lường hiệu suất
Hệ thống đo lường phù hợp
Chiến lược đo lường hiệu suất
Mục tiêu đo lường và truyền cảm hứng tới nhân viên
Phương pháp đánh giá và nâng cao hiệu suất
Cách thức vận hành và quản lý đo lường hiệu suất

Chi Tiết
150 phút
12 bài báo học liệu
6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Thế nào là bài toán đo lường hiệu suất?
2.1
Introduce lesson
2.2
Đo lường hiệu suất là gì?
2.3
Hệ thống đo lường cân bằng
2.4
Dữ liệu thực hiện công việc
2.5
Hệ thống đo lường hiệu suất
2.6
Summary
2.7
Minigame
Topic 3 | Nền tảng của đo lường hiệu suất
3.1
Introduce lesson
3.2
Ba thành phần đo lường hiệu suất
3.3
KPI – Chỉ số đo lường hiệu quả công việc
3.4
Cách xây dựng KPI
3.5
Summary
3.6
Minigame
Topic 4 | Xác định thành phần đo lường
4.1
Introduce lesson
4.2
Xác định mục tiêu
4.3
CSF – Yếu tố thành công quan trọng
4.4
Xác định KPI
4.5
Summary
4.6
Minigame
Topic 5 | Đặt mục tiêu hiệu suất
5.1
Introduce lesson
5.2
Đặt mục tiêu KPI
5.3
Sử dụng phép đối sánh
5.4
Thiết lập đường cơ sở
5.5
Xác định phạm vi mục tiêu
5.6
Summary
5.7
Minigame
Topic 6 | Thu thập và phân tích dữ liệu
6.1
Introduce lesson
6.2
Thu thập dữ liệu
6.3
Báo cáo dữ liệu
6.4
analytics
6.5
5. Expert perspective
6.6
Quản lý hiệu suất
6.7
Summary
6.8
Minigame
Topic 7 | Quản lý hiệu suất
7.1
Introduce lesson
7.2
Quản lý hiệu suất trong thực tiễn
7.3
Sai lầm phổ biến
7.4
5. Expert perspective
7.5
Summary
7.6
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses