play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Tổng quan về đàm phán từ điều kiện để đàm phán, cách nâng cao năng lực và quy trình để thực hiện đàm phán
Các loại đàm phán, cách xác định phạm vi và thấu hiểu đối tác để có những điều cần chuẩn bị trước mỗi cuộc đàm phán
Phương thức tiến hành cuộc đàm phán để giành thắng lợi
Các yếu tố giúp đạt được thỏa thuận đàm phán thông qua việc nắm những cạm bẫy tâm lý dẫn đến thất bại, cách kiểm soát cảm xúc hay cách xử lý tình huống không mong muốn
Những rào cản cần vượt qua trong mỗi cuộc đàm phán như vấn đề giao tiếp, khác biệt văn hóa, đối tượng đàm phán.

Chi Tiết
120 phút
15 bài báo học liệu
3 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Bạn cần biết gì về đàm phán?
2.1
Introduce lesson
2.2
Thế nào là đàm phán?
2.3
Điều kiện để đàm phán hiệu quả
2.4
Nâng cao năng lực đàm phán của nhân viên
2.5
Quy trình đàm phán
2.6
Summary
2.7
Minigame
Topic 3 | Cần chuẩn bị gì trước khi đàm phán
3.1
Introduce lesson
3.2
Các loại đàm phán
3.3
Xác định phạm vi
3.4
Biết mình, biết người
3.5
Summary
3.6
Minigame
Topic 4 | Tiến hành đàm phán như thế nào?
4.1
Introduce lesson
4.2
Bắt đầu cuộc đàm phán
4.3
Đàm phán Tôi thắng
4.4
Đàm phán Chúng ta cùng thắng
4.5
Summary
4.6
Minigame
Topic 5 | Đạt được thỏa thuận bằng cách nào?
5.1
Introduce lesson
5.2
Những cạm bẫy tâm lý dẫn đến thất bại
5.3
Kiềm chế cảm xúc khi đàm phán
5.4
Xử lý các tình thế không mong muốn
5.5
Hoàn thành cuộc đàm phán
5.6
5. Expert perspective
5.7
Summary
5.8
Minigame
Topic 6 | Rào cản nào cần vượt qua?
6.1
Introduce lesson
6.2
Xử lý vấn đề giao tiếp khi đàm phán
6.3
Những khác biệt về văn hóa
6.4
Những người khó đối phó
6.5
5. Expert perspective
6.6
Summary
6.7
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses