play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

The concept of change under diverse perspectives
Ways to adapt to change
The secret to preparing the plan for change
Steps to implement the change
How to solve problems that often occur in the process of implementing the change

Chi Tiết
150 phút
11 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Mọi đối tượng trong doanh nghiệp, bao gồm cấp lãnh đạo, quản lý cấp trung và đội ngũ nhân viên

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | What is change
2.1
Introduce lesson
2.2
What is change?
2.3
Another look at change
2.4
Types of organizational changes
2.5
5. Expert perspective
2.6
Summary
2.7
Minigame
Topic 3 | Ways to adapt to change
3.1
Introduce lesson
3.2
Phong cách quản lý
3.3
Chuẩn bị cho sự thay đổi
3.4
Nâng cao kỹ năng học hỏi
3.5
Tạo thói quen thay đổi cho nhân viên
3.6
Summary
3.7
Minigame
Topic 4 | Chuẩn bị cho kế hoạch thay đổi
4.1
Introduce lesson
4.2
What is change?
4.3
Another look at change
4.4
Types of organizational changes
4.5
5. Expert perspective
4.6
Summary
4.7
Minigame
4.8
 
Topic 5 | Tổ chức thực hiện thay đổi như thế nào
5.1
Introduce lesson
5.2
Thông báo về sự thay đổi
5.3
Lên kế hoạch thực hiện sự thay đổi
5.4
Thực hiện thay đổi
5.5
Đánh giá quá trình thay đổi
5.6
Summary
5.7
Mini game
Topic 6 | Làm thế nào để thực hiện thay đổi thành công?
6.1
Introduce lesson
6.2
Nguyên nhân của sự kháng cự
6.3
Đối phó với sự kháng cự
6.4
Vượt qua sự nản chí
6.5
5. Expert perspective
6.6
Summary
6.7
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses