play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Khái niệm về stress qua cách phân biệt stress với áp lực
Các mức độ stress của bản thân
Bí quyết giúp giải tỏa stress
Cách thay đổi tư duy của bản thân về stress
Phương pháp xây dựng, phát triển và duy trì sức bật tinh thần
Một số quy tắc, thói quen giúp cân bằng cuộc sống và đẩy lùi stress

Chi Tiết
120 phút
17 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Hiểu đúng về stress
2.1
Introduce lesson
2.2
Hiểu về stress
2.3
Phân biệt stress và áp lực
2.4
Summary
2.5
Minigame
Topic 3 | Nhận thức mức độ stress
3.1
Introduce lesson
3.2
Tìm hiểu nguồn cơn của stress
3.3
Tăng cường nhận thức và xác định giới hạn
3.4
Stress trong đội nhóm
3.5
Summary
3.6
Minigame
Topic 4 | Giải tỏa stress
4.1
Introduce lesson
4.2
Dấu hiệu stress bùng phát
4.3
3 bước giữ bình tĩnh
4.4
3 bí quyết để giải tỏa stress
4.5
Chia sẻ kinh nghiệm
4.6
Summary
4.7
Minigame
Topic 5 | Thay đổi tư duy về stress
5.1
Introduce lesson
5.2
3 cạm bẫy tư duy
5.3
Đấu tranh với suy nghĩ tiêu cực
5.4
Thiền đinh – Phương pháp rèn luyện tinh thần
5.5
Từ bỏ và biết ơn
5.6
Chia sẻ kinh nghiệm
5.7
Summary
5.8
Minigame
Topic 6 | Phát triển sức bật tinh thần
6.1
Introduce lesson
6.2
Xây dựng sức bật tinh thần
6.3
Duy trì sức bật tinh thần
6.4
Summary
6.5
Minigame
Topic 7 | Xây dựng và duy trì thói quen tốt
7.1
Introduce lesson
7.2
Quy tắc đẩy lùi stress
7.3
Cân bằng giữa công việc và cuộc sống
7.4
Xây dựng lối sống lành mạnh
7.5
Summary
7.6
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses