play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Các yếu tố để trở thành nhà lãnh đạo thông qua những lầm tưởng về vị trí này
Bí quyết nhận định bản thân
Giải pháp giúp rèn luyện trí tuệ cảm xúc
Cách xây dựng niềm tin nơi nhân viên
Phương pháp gắn kết và tạo động lực cho các thành viên trong đội
Tư duy toàn cầu để vươn ra thế giới

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap
Topic 2 | Những lầm tưởng về lãnh đạo
2.1
Introduce lesson
2.2
Khả năng lãnh đạo: Trời cho hay do rèn luyện?
2.3
Lãnh đạo có phải là kiểm soát và ép buộc?
2.4
Quản lý có phải là lãnh đạo?
2.5
Phong cách lãnh đạo có phụ thuộc vào tính cách?
2.6
Những điều cần biết
2.7
Summary
2.8
Minigame
2.9
 
Topic 3 | Nhận định bản thân là nhà lãnh đạo
3.1
Introduce lesson
3.2
Management style
3.3
Prepare for the change
3.4
Trao quyền cho ai?
3.5
Summary
3.6
Minigame
Topic 4 | Rèn luyện trí tuệ cảm xúc
4.1
Introduce lesson
4.2
Sức mạnh của trí tuệ cảm xúc
4.3
Giải mã trí tuệ cảm xúc
4.4
5 bước rèn luyện trí tuệ cảm xúc
4.5
5. Expert perspective
4.6
Summary
4.7
Minigame
Topic 5 | Giám sát và hỗ trợ công việc
5.1
Introduce lesson
5.2
Sức mạnh của niềm tin
5.3
Chìa khóa của niềm tin
5.4
Tìm lại niềm tin đã mất
5.5
Summary
5.6
Minigame
Topic 6 | Gắn kết nhân viên
6.1
Introduce lesson
6.2
Tại sao cần gắn kết nhân viên?
6.3
Xác định nhu cầu cá nhân
6.4
Môi trường làm việc an toàn
6.5
Tạo dựng sự gắn kết
6.6
Summary
6.7
Minigame
Topic 7 | Tư duy toàn cầu
7.1
Introduce lesson
7.2
Thế nào là tư duy toàn cầu?
7.3
5. Expert perspective
7.4
Hành trang của nhà lãnh đạo toàn cầu
7.5
Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo toàn cầu
7.6
Summary
7.7
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses