play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Thế nào là giải quyết vấn đề
Xác định vấn đề thông qua quy trình, công cụ truy tìm nguyên nhân gốc rễ
Các phương pháp giải quyết đề để lựa chọn phương án giải quyết phù hợp
Bí quyết tối ưu giải pháp từ nhiều lựa chọn
Kĩ năng thực hiện và đánh giá giải pháp

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Thế nào là giải quyết vấn đề?
2.1
Introduce lesson
2.2
Kỹ năng giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp
2.3
Phương pháp và quy trình giải quyết vấn đề
2.4
Summary
2.5
Minigame
Topic 3 | Bước 1 - Xác định vấn đề
3.1
Introduce lesson
3.2
Xác định biểu hiện và nguyên nhân của vấn đề
3.3
Quy trình phân tích nguyên nhân gốc rễ
3.4
Phương pháp 5 Whys
3.5
Biểu đồ Xương cá
3.6
Phân tích Pareto
3.7
5. Expert perspective
3.8
Summary
3.9
Minigame
Topic 4 | Bước 2 - Xác định các phương án khả thi
4.1
Introduce lesson
4.2
Phương pháp động não
4.3
Phương pháp SCAMPER
4.4
Phương pháp 6 chiếc mũ tư duy
4.5
Summary
4.6
Minigame
Topic 5 | Bước 3 - Lựa chọn giải pháp
5.1
Introduce lesson
5.2
Các cách lựa chọn giải pháp
5.3
Ma trận quyết định
5.4
Phân tích rủi ro
5.5
5. Expert perspective
5.6
Summary
5.7
Minigame
Topic 6 | Bước 4 - Thực hiện và đánh giá giải pháp
6.1
Introduce lesson
6.2
Quy trình triển khai giải pháp
6.3
Đánh giá hiệu quả giải pháp
6.4
5. Expert perspective
6.5
Summary
6.6
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses