play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Khái niệm và phân loại động lực trong môi trường làm việc
Các học thuyết tạo động lực
Cách áp dụng lý thuyết vào thực tiễn để tạo động lực cho nhân viên trong thực tế

Chi Tiết
90 phút
17 bài báo học liệu
6 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Cấp quản lý và đội ngũ nhân viên

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap
Topic 2 | Động lực trong môi trường làm việc
2.1
Introduce lesson
2.2
Động lực làm việc là gì?
2.3
Các loại động lực
2.4
Summary
2.5
Minigame
Topic 3 | Các học thuyết về tạo động lực
3.1
Introduce lesson
3.2
Động lực hình thành từ đâu?
3.3
Nhóm học thuyết tác động vào nhu cầu
3.4
Nhóm học thuyết tác động vào cảm xúc
3.5
5. Expert perspective
3.6
Google áp dụng học thuyết nội dung để tạo động lực như thế nào?
3.7
Summary
3.8
Minigame
Topic 4 | Tạo động lực: Từ lý thuyết đến thực tiễn
4.1
Introduce lesson
4.2
Tác động vào nhu cầu
4.3
Tác động vào cảm xúc
4.4
5. Expert perspective
4.5
Starbucks và bài học tạo động lực cho nhân viên
4.6
Summary
4.7
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses