play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Những lý giải về sự cần thiết của phản hồi
Bí quyết xây dựng tư duy phản hồi và cách thức phản hồi hiệu quả
Giải pháp giảm thiểu thái độ tiêu cực và thúc đẩy phản ứng tích cực khi tiếp nhận phản hồi
Cách điều chỉnh phản hồi theo đối tượng người nghe
Phương pháp tạo môi trường khuyến khích phản hồi trong doanh nghiệp
Kĩ năng chủ động tìm kiếm phản hồi

Chi Tiết
120 phút
16 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Tại sao chúng ta hay né tránh phản hồi?
2.1
Introduce lesson
2.2
Xây dựng tư duy phản hồi
2.3
Phản hồi bằng cách nào thì phù hợp
2.4
Summary
2.5
Minigame
Topic 3 | Bí quyết đưa ra phản hồi hiệu quả
3.1
Introduce lesson
3.2
Bước khởi đầu để có phản hồi hiệu quả
3.3
Tiếp cận để phản hồi hiệu quả
3.4
Xây dựng kế hoạch thảo luận phản hồi
3.5
Summary
3.6
Minigame
Topic 4 | Điều chỉnh phản hồi tùy theo số lượng người nghe
4.1
Introduce lesson
4.2
4 nhóm tính cách nơi công sở
4.3
Đặc điểm văn hóa ảnh hưởng thế nào đến phản hồi
4.4
Cân nhắc quá trình phản hồi
4.5
Chia sẻ kinh nghiệm
4.6
Summary
4.7
Minigame
Topic 5 | Tạo ra môi trường khuyến khích phản hồi
5.1
Introduce lesson
5.2
Xây dựng môi trường phản hồi tích cực
5.3
Phản hồi đúng thời điểm
5.4
Tăng hiệu quả phản hồi nhóm
5.5
Phản hồi 360 độ
5.6
Summary
5.7
Minigame
Topic 6 | Chủ động tìm kiếm phản hồi
6.1
Introduce lesson
6.2
Thăm dò phản hồi từ nhân viên
6.3
Nghệ thuật lắng nghe, tiếp nhận phản hồi từ cấp trên
6.4
Cởi mở khi nhận phản hồi
6.5
Chia sẻ kinh nghiệm
6.6
Summary
6.7
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses