play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Các khái niệm cơ bản về thời gian và cách quản lí thời gian
Cách sử dụng thời gian
Tư duy xây dựng lịch trình mới
Phương pháp duy trì năng suất
Bí quyết quản lí thời gian đội nhóm

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap
Topic 2 | Khái quát về quản lý thời gian
2.1
Introduce lesson
2.2
Thế nào là quản lý thời gian?
2.3
Phong cách và kỹ năng quản lý thời gian
2.4
Summary
2.5
Minigame
Topic 3 | Phân tích cách sử dụng thời gian
3.1
Introduce lesson
3.2
Xác định mục tiêu ưu tiên
3.3
Tạo nhật ký hoạt động
3.4
Nhận thức để cải thiện lịch trình
3.5
Summary
3.6
Minigame
Topic 4 | Xây dựng lịch trình mới
4.1
Introduce lesson
4.2
Phát triển lịch trình phù hợp
4.3
Tạo một to-do list hiệu quả
4.4
Kiểm tra lại lịch trình hoạt động
4.5
Summary
4.6
Minigame
Topic 5 | Duy trì năng suất của bạn
5.1
Introduce lesson
5.2
Kiểm soát thời gian lãng phí
5.3
Quản lý sự tập trung
5.4
Quản lý nguồn năng lượng
5.5
Cân bằng giữa công việc và cuộc sống
5.6
Hình thành thói quen mới
5.7
Chia sẻ kinh nghiệm
5.8
Summary
5.9
Minigame
Topic 6 | Quản lý thời gian theo đội nhóm
6.1
Introduce lesson
6.2
Làm việc với cấp trên
6.3
Hỗ trợ nhân viên quản lý thời gian
6.4
Xây dựng văn hóa quản lý thời gian
6.5
Chia sẻ kinh nghiệm
6.6
Summary
6.7
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses