play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Khái niệm về chịu trách nhiệm và thay đổi bối cảnh sự nghiệp
Cách khám phá bản thân trong sự nghiệp
Cách xây dựng mối quan hệ trong sự nghiệp
Phương pháp học hỏi, khám phá cơ hội và vượt qua rào cản trong sự nghiệp
Bí quyết giúp nhân viên quản trị sự nghiệp

Chi Tiết
120 phút
12 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Chịu trách nhiệm sự nghiệp
2.1
Introduce lesson
2.2
Chủ động trong sự nghiệp
2.3
Thay đối bối cảnh sự nghiệp
2.4
Summary
2.5
Minigame
Topic 3 | Khám phá bản thân
3.1
Introduce lesson
3.2
Tự nhận thức bản thân
3.3
Kết nối bản thân và công việc
3.4
Đánh giá kỹ năng
3.5
Xây dựng thương hiệu
Topic 4 | Xây dựng mối quan hệ
4.1
Introduce lesson
4.2
Mạng lưới quan hệ là gì?
4.3
Mở rộng mạng lưới quan hệ
4.4
Tìm kiếm Bậc thầy kinh nghiệm và Chuyên gia “chống lưng”
4.5
Chia sẻ kinh nghiệm
4.6
Summary
4.7
Minigame
Topic 5 | Học hỏi nhạy bén
5.1
Introduce lesson
5.2
Kỹ năng học hỏi nhạy bén
5.3
Tư duy nào giúp bạn thành công?
5.4
Tạo cơ hội học hỏi
5.5
Summary
5.6
Minigame
Topic 6 | Khám phá cơ hội
6.1
Introduce lesson
6.2
Nắm bắt cơ hội trong công việc
6.3
Phân tích cơ hội trong doanh nghiệp
6.4
Đề xuất nguyện vọng cho vị trí
6.5
Nhìn ra bên ngoài doanh nghiệp
6.6
Summary
6.7
Minigame
Topic 7 | Vượt qua rào cản
7.1
Introduce lesson
7.2
Trau dồi sức bật của bản thân
7.3
Vực dậy từ thất bại trong sự nghiệp
7.4
Thoát khỏi lối mòn sự nghiệp
7.5
Summary
7.6
Minigame
Topic 8 | Giúp nhân viên quản trị sự nghiệp
8.1
Introduce lesson
8.2
Giúp đỡ nhân viên phát triển sự nghiệp
8.3
Giúp đội nhóm chế tác công việc
8.4
Summary
8.5
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses