play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Những kiến thức cơ bản về xung đột, quan điểm xung quanh vấn đề này và các giai đoạn phát triển của xung đột
Nguyên nhân gây ra xung đột
5 xu hướng giải quyết xung đột
Các bước giải quyết xung đột
Những kĩ năng cần thiết khi xử lý xung đột

Chi Tiết
120 phút
10 bài báo học liệu
4 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview 
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Thế nào là xung đột?
2.1
Introduce lesson
2.2
Xung đột là gì?
2.3
Các quan điểm về xung đột
2.4
Xung đột phát triển như thế nào?
2.5
Summary
2.6
Minigame
Topic 3 | Nguồn gốc xung đột
3.1
Introduce lesson
3.2
Các xu hướng hành động khi xử lý xung đột
3.3
Xu hướng né tránh
3.4
Xu hướng nhượng bộ
3.5
Xu hướng cạnh tranh
3.6
Xu hướng thỏa hiệp
3.7
Xu hướng hợp tác
3.8
5. Expert perspective
3.9
Summary
3.10
Minigame
Topic 4 | 5 xu hướng xử lý xung đột
4.1
Introduce lesson
4.2
5 bước giải quyết xung đột
4.3
Bước 1: Xác định vấn đề
4.4
Bước 2: Phân biệt giữa thực tại và tưởng tượng
4.5
Bước 3: Mở cuộc đàm thoại xung đột
4.6
Bước 4: Lắng nghe và đóng góp
4.7
Bước 5: Thoả hiệp
4.8
Summary
4.9
Minigame
Topic 5 | Quy trình quản lý xung đột
5.1
Giới thiệu bài học Tăng khả năng chấp nhận xung đột Đặt câu hỏi chuẩn đoán Kỹ năng lắng nghe Gọi tên, nhắc lại và im lặng Thay đổi góc nhìn vấn đề Góc nhìn chuyên gia Tổng kết Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses