play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Tổng quan về thuyết phục là gì
Xây dựng sự tín nhiệm và thấu hiểu đối tượng
Chinh phục tư duy
Chinh phục trái tim

Chi Tiết
Vượt qua sự phản bác
Phương thức kích hoạt sức thuyết phục bên trong bạn
90 phút
Đối tượng: Cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap
Topic 2 | Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực
2.1
Introduce lesson
2.2
Thuyết phục là gì?
2.3
Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết phục
2.4
Các yếu tố xây dựng sự thuyết phục
2.5
Thuyết phục đạo đức và thuyết phục phi đạo đức
2.6
Tổng kết và thực hành
Topic 3 | Xây dựng sự tín nhiệm
3.1
Introduce lesson
3.2
Thế nào là sự tín nhiệm?
3.3
Làm thế nào để xây dựng sự tin tưởng?
3.4
Thiết lập chuyên môn của bạn
3.5
Tổng kết và thực hành
Topic 4 | Thấu hiểu đối tượng
4.1
Introduce lesson
4.2
Xác định các đối tượng chính
4.3
Phương thức giao tiếp của người nghe
4.4
Thái độ khi tiếp nhận thông tin
4.5
Phong cách đưa ra quyết định
4.6
Tổng kết và thực hành
Topic 5 | Chinh phục tư duy
5.1
Introduce lesson
5.2
Cấu trúc hoàn hảo
5.3
Những dẫn chứng thuyết phục
5.4
Tìm kiếm những lợi ích thiết thực
5.5
Từ ngữ chuẩn
5.6
Kỹ năng đặt câu hỏi
5.7
Tổng kết và thực hành
Topic 6 | Chinh phục trái tim
6.1
Introduce lesson
6.2
Mô tả sống động
6.3
Lắng nghe chủ động
6.4
Tổng kết và thực hành
Topic 7 | Vượt qua phản bác
7.1
Introduce lesson
7.2
Hiểu người phản bác
7.3
Tính nhất quán bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
7.4
Công nhận lập luận của đối phương
Topic 8 | Kích hoạt sự thuyết phục
8.1
Introduce lesson
8.2
Tám hành động thuyết phục nhanh
8.3
Tổng kết và thực hành

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses