play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Những căn bản trong từng bước của việc tư duy, thực hiện việc Marketing hiệu quả
Cách xác định điểm mạnh, yếu trong các chiến dịch Marketing
Phương pháp hoạch định chiến lược để thực hiện chiến lịch Marketing từ nhỏ đến lớn để phát triển doanh nghiệp

Chi Tiết
120 phút
14 bài báo học liệu
2 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó phòng ban, Bộ phận và các quản lý cấp trung

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | Định hướng tư duy marketing
2.1
Introduce lesson
2.2
Sơ lược về Marketing
2.3
Các hình thức marketing
2.4
Xây dựng tư duy marketing
2.5
5. Expert perspective
2.6
Summary
2.7
Minigame
Topic 3 | Thấu hiểu khách hàng
3.1
Introduce lesson
3.2
Nghiên cứu khách hàng
3.3
Các loại nhu cầu của khách hàng
3.4
Hành trình quyết định mua hàng
3.5
Các yếu tố tác động đến hành vi mua hàng
3.6
Summary
3.7
Minigame
Topic 4 | Xây dựng chiến lược marketing
4.1
Introduce lesson
4.2
Những yếu tố cần thiết của một chiến lược Marketing
4.3
Nhận diện khách hàng mục tiêu
4.4
Xây dựng marketing hỗn hợp
4.5
Tạo sự khác biệt cho sản phẩm và Vòng đời sản phẩm
4.6
Phân tích các đối thủ cạnh tranh
4.7
Tập trung vào truyền thông
4.8
Summary
4.9
Minigame
Topic 5 | Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing
5.1
Introduce lesson
5.2
Xây dựng kế hoạch marketing
5.3
Lập kế hoạch marketing trong thực tế
5.4
Triển khai kế hoạch marketing
5.5
Summary
5.6
Minigame
Topic 6 | Marketing toàn cầu
6.1
Introduce lesson
6.2
Các rào cản khi phát triển marketing toàn cầu
6.3
Phát triển một chiến lược xuyên biên giới
6.4
Tiêu chuẩn hóa sản phẩm
6.5
Các kênh phân phối và Cách chiêu thị phù hợp
6.6
5. Expert perspective
6.7
Summary
6.8
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses