play button banner background

Thông tin chung

Bạn sẽ học được

Sự khác nhau giữa "Nhóm" và "Đội"
Các giai đoạn phát triển của đội
Đặc điểm và cách thiết lập một đội hiệu quả

Chi Tiết
120 phút
10 bài báo học liệu
2 góc nhìn từ các chuyên gia, CEO
Đối tượng: Mọi đối tượng trong doanh nghiệp, bao gồm cấp lãnh đạo, quản lý cấp trung và đội ngũ nhân viên

Nội dung bài học

Topic 1 | Topic introduction
1.1
Course overview
1.2
Training Roadmap 
Topic 2 | "Nhóm" và "đội"
2.1
Introduce lesson
2.2
Tại sao phải hoạt động theo đội?
2.3
Nhóm và đội khác nhau như thế nào?
2.4
Bốn kiểu mô hình đội
2.5
Summary
2.6
Minigame
Topic 3 | Các giai đoạn phát triển của đội
3.1
Introduce lesson
3.2
5 giai đoạn phát triển đội (Mô hình Tuckman)
3.3
Tư vấn chuyên gia
3.4
Summary
3.5
Minigame
Topic 4 | Đặc điểm của đội hiệu quả
4.1
Introduce lesson
4.2
Tiêu chí đánh giá đội
4.3
Đặc điểm của đội thành công
4.4
Sự tác động của quy mô đội
4.5
Những lỗi cần tránh khi làm việc đội/nhóm
4.6
Summary
4.7
Minigame

khóa học có thể bạn quan tâm

LMS Request

If you have any questions / requests or want to know more about our LMS solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Edtech Tools Request

If you have any questions / requests or want to know more about Edtech tools distributed by Amber. Let’s have a chat!

Our partners

Media Tool Request

If you have any questions / requests or want to know more about our Media Tool solutions. Let’s have a chat!

Our partners

Gamelearn Request

If you want to try a demo course. Let’s register with us!

Special Combo quotation request

If you are interested in any of out combos or want to know more about our Pre-packed solutions. Let’s have a chat!

Our partners

eLearning Academy Request

If you have any questions / requests or want to know more about our eLearning Academy. Let’s have a chat!

Our partners

Custom eLearning Request

If you have any questions / requests or want to know more about our custom eLearning solutions. Let’s have a chat!

Premium Pre-made courses